לקוחות מובילי דוד

בין לקוחות מובילי דוד:193
* משרד התחבורה,
* אוניברסיטת חיפה,
* הטכניון,
* עיריית חיפה,
* מזור רובוטיקה,
* א.ר. מטבחים
* לקוחות מרוצים רבים נוספים